Regulamin portalu

Serwis internetowy Przenocowac.pl zapewnia bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Zapewnienie portalu wynikające z zasady poszanowania praw osobistych dąży do budowania i utrzymywania zaufania wszystkich użytkowników.

Użytkownik ma prawo do

Oglądania i poszukiwania ofert noclegowych, wysyłania zapytań przez formularze na stronach ofertowych portalu. Zapytania te nie mogą mieć charakteru reklamowego, pisania rzetelnych opinii dotyczących prezentowanych ofert, kontaktu na numery telefoniczne podane w prezentacjach wyłącznie celem skorzystania z ofert noclegowych.

Zabrania się

Oglądania i poszukiwania za pomocą innych aplikacji niż przeglądarki internetowe w szczególności automatyczne skrypty, wykorzystywania z formularzy kontaktowych do celów reklamowych, kopiowania materiałów zawartych w portalu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z Przenocowac.pl możesz zostać poproszony o wpisanie swoich danych osobowych przez uzupełnienie formularza, lub inaczej. W przypadku formularzy zamówień poproszony będziesz o podanie pełnych danych osobowych. Brak tych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane osobowe, które podawane są podczas wypełniania formularza przetwarzane są wyłącznie w celu prezentacji oferty. Nie sprzedajemy, ani też nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim.

Niezapowiedziane wiadomości

Właściciel Przenocowac.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały uzyskane dzięki działalności portalu Przenocowac.pl. Można pod tym rozumieć informacje dotyczące bezpośrednio serwisu Przenocowac.pl (np. zmiany, promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje reklamowe, których wysyłka została opłacona przez sponsora który wspiera Przenocowac.pl.

Prawa autorskie

Wszystkie publikowane oferty przez właścicieli obiektów noclegowych, w chwili zakończenia procesu rejestracyjnego przechodzą na własność właściciela serwisu, z możliwością wglądu do danych oraz ich aktualizacji i usunięcia.
Wszystkie fotografie obiektu noclegowego stanowią własność serwisu i są opatrzone znakiem wodnym, a jakiekolwiek jej skopiowanie i publiczne wykorzystanie przez osoby trzecie jest niedozwolone.
Zabronione jest kopiowanie i przetwarzanie treści serwisu, również w indywidualny sposób jak i przy pomocy automatycznych skryptów.

Pozostałe postanowienia

Wstawienie oferty i jej zademonstrowanie w serwisie Przenocowac.pl jest usługą bezpłatną. Użytkownik może modyfikować oraz usunąć swoją ofertę. Administrator serwisu pozostawia sobie prawo do usunięcia ogłoszenia (oferty noclegowej) z listy, jeżeli ta nie jest zgodna z działalnością serwisu. W szczególności te, w których są utrudnione dane kontaktowe, które uniemożliwiałyby rezerwację miejsca. Usunięte będą również oferty właścicieli, którzy zaprzestają wynajmowania pokoi. Jeżeli oferta jest opłacona (na podstawie wykupionych punktów lub abonamentu promocyjnego), kwota nadpłaty zostanie zwrócona zamawiającemu na podstawie odesłanej kopii faktury korygującej wystawionej przez sprzedawcę.

Odpowiedzialność

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice prezentowanych danych ze stanem rzeczywistym. W szczególności dotyczy to cen, ilości miejsc w obiekcie, standardu, wyposażenia oraz współrzędnych GPS.