Noclegi Kłodzko

Kłodzko jest miastem powiatowym, leżącym w województwie dolnośląskim. Zamieszkuje go 29 tysięcy osób, a jego powierzchnia to 25 kilometrów kwadratowych. Jest to miasto stare, a prawa miejskie uzyskało już w drugiej połowie XIII wieku. Dokładna data nie jest znana. Kłodzko leży na pograniczu polsko-czeskim i przez wieki ulegało silnym wpływom, ale było także przedmiotem sporów Polski i Czech. Wielu było tam także osadników niemieckich. W roku 1742 tereny te przeszły we władanie Niemców. Taki stan rzeczy miał miejsce do roku 1945, gdy Kłodzko weszło ponownie w składa państwa polskiego. Do miasta przybyli wówczas liczni przymusowi repatrianci z Kresów, często z okolic Lwowa. Cała ludność niemiecka została wysiedlona do Niemiec. Podstawą gospodarki jest przemysł spożywczy oraz odzieżowy. Wiele zakładów przemysłowych powstało jeszcze w epoce PRL, co miało niebagatelne znaczenie na dalszy rozwój miasta. Kłodzko jest bardzo bogate w zabytki, a wiele z nich należy do najcenniejszych w Polsce. Zaliczyć tu można bastionową twierdzę, rozbudowywaną od 1577 roku, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którego budowa rozpoczęła się w roku 1344, franciszkański zespół klasztorny, most na rzecze Młynówce, wybudowany w stylu gotyckim, XIX-wieczny ratusz, czy wreszcie powstałe w latach 1655-1690 kolegium jezuickie. Wszystko to, wraz z malowniczymi kawiarniami położonymi w zabytkowej części miasta przyciąga co roku do Kłodzka tysiące turystów. Przez Kłodzko przebiega ważna droga krajowa numer 8, a także drogi numer 46 i 33. Do miasta można także dobrzeć koleją z Wrocławia, największego miasta Dolnego Śląska.

Nie ma jeszcze żadnej oferty pasującej do tego żądania.